Kontakt os

+45 70 60 40 04

Hvad indebærer en regnskabsanalyse?

En regnskabsanalyse indebærer en detaljeret undersøgelse og beregning af de mest centrale nøgletal i en virksomheds regnskab. Denne analyse skaber en fuldstændig forståelse af den økonomiske situation, hvilket er afgørende for at kunne igangsætte vækst, forøge virksomhedens værdi eller foretage kloge investeringer.

Sagt på en anden måde, tilbyder en regnskabsanalyse essentielle informationer, som danner grundlag for informerede beslutninger, opstilling af opnåelige målsætninger og udarbejdelse af strategier, der fremmer fortsat positiv udvikling og vækst.

Målet er at opnå en helhedsforståelse af de primære økonomiske nøgletal. Analysen er desuden et nyttigt værktøj til at spore virksomhedens progression og afgøre, om dens udvikling er positiv. Desuden kan regnskabsanalyse være et effektivt middel til at vurdere en potentiel kundes økonomiske stabilitet, især hvis de søger kredit.

En typisk regnskabsanalyse vil inkludere en eller flere af følgende centrale elementer:

  • Rentabilitet
  • Indtjeningsevne
  • Soliditets og likviditetsgrad

Hvordan adskiller intern og ekstern regnskabsanalyse sig fra hinanden?

Kernen i forskellen mellem interne og eksterne regnskaber er, hvorvidt de offentliggøres. Typisk varierer indholdet også mellem de to. Som følge heraf kan man udføre varierende regnskabsanalyser baseret på disse to typer regnskaber.

Det eksterne regnskab er oftest kendt som årsrapporten, og det er denne rapport, der tjener som grundlag for den eksterne regnskabsanalyse. Denne analyse bør præsentere et retvisende overblik over virksomhedens økonomiske status og finansielle styrke. Eftersom årsrapporten er offentligt tilgængelig, vil den ikke nødvendigvis indeholde alle detaljer og vil ofte fokusere mere på det overordnede perspektiv end de specifikke detaljer.

Det interne regnskab, ofte benævnt som det interne årsregnskab, giver mulighed for en mere detaljeret undersøgelse af virksomhedens nøgletal. Dette gør, at man kan udføre en mere grundig regnskabsanalyse med det interne regnskab i forhold til det eksterne.

Mens det eksterne regnskab skal overholde bestemte regelsæt som fx årsregnskabsloven, er det interne regnskab mere fleksibelt i sin opbygning. Selvom dette regnskab primært er konfidentielt og kun til virksomhedens eget brug, kan eksterne parter som banker og andre stakeholdere, undertiden anmode om indsigt for at evaluere aspekter som virksomhedens kreditværdighed. 

Indtjeningsevne – kapaciteten til at generere indtægter ud over udgifterne

En vurdering af virksomhedens indtjeningsevne afdækker dens effektivitet i at skabe et positivt driftsresultat ud fra dens omsætning. Sagt på en anden måde illustrerer indtjeningsevnen, hvor stor en del af omsætningen, der repræsenterer overskud. 

For at udføre denne analyse af indtjeningsevnen, vil du skulle anvende flere nøgletal. Frygt ikke – dette kræver ikke komplekse beregninger. Faktisk behøver man kun at regne på tre specifikke nøgletal for at fastslå den relative profitabilitet.

  • Overskudsgrad
  • Egenkapitalforrentning
  • Afkastningsgrad

Herunder vil vi kort beskrive de tre omtalte nøgletal og forklare, hvordan du kan anvende deres resultater i din regnskabsanalyse.

Beregning af overskudsgraden: 

Overskudsgraden, ofte refereret til som EBIT-margin, og den beregnes som procentsats. Denne nøgleindikator giver indsigt i, hvor stor en del af din omsætning der reelt set bliver til overskud – med andre ord, hvor stor en del af omsætningen der repræsenterer fortjeneste, efter driftsomkostningerne er fraregnet.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Omsætningshastigheder - Hvor god virksomheden er til at udnytte sine aktiver

I bund og grund illustrerer de varierende omsætningshastigheder, hvordan en virksomhed effektivt anvender sine aktiver. Eftersom der findes adskillige omsætningshastigheder i en virksomheds regnskab, er det afgørende, at du tager højde for hver enkelt i din regnskabsanalyse.

  • Aktivernes omsætningshastighed
  • Varedebitorers omsætningshastighed
  • Varebeholdningens omsætningshastighed

Nedenfor dykker vi dybere ned i de tre omsætningshastigheder. Her vil du støde på relevante formler og værktøjer, der gør det enkelt for dig at indhente de nødvendige nøgletal til din analyse af regnskabet.

Beregning af omsætningshastigheden for aktiver: 

Omsætningshastigheden for aktiver er et nøgleelement i regnskabsanalysen. Den afslører, hvor dygtig virksomheden er til at omsætte sine varer baseret på de aktiver, den har til rådighed på lageret.

Gældsdækning – Analyse af virksomhedens evne til at overholde rentebetalinger

Ved at undersøge en virksomheds gældsdækning, får du indsigt i dens formåen til rettidigt at afvikle renteudgifter til kreditorer i forbindelse med regnskabsanalyse.

Det involverer en vurdering af, om virksomhedens indtjening er tilstrækkelig til at imødekomme de finansielle omkostninger, den muligvis står overfor. Dette koncept er også kendt som at forrente gælden.

Pengestrøm – et overblik over penge ind og ud af virksomheden

Ved at integrere en pengestrømsopgørelse i din regnskabsanalyse opnår du en dybere forståelse for virksomhedens cash flow. Dette giver også et perspektiv på virksomhedens kapacitet til at skabe likvide ressourcer fra dens løbende drift i en bestemt tidsramme. Dette kan tilgås via to metoder:

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Kapitalstruktur og vurdering af en virksomheds finansielle risiko

Enkelt forklaret repræsenterer en virksomheds kapitalstruktur fordelingen mellem dens egenkapital og fremmedkapital. Denne fordeling er afgørende, når vi skal vurdere virksomhedens finansielle risiko.

Selvom kapitalstruktur er et bredt og komplekst område, vil vi i denne oversigt fokusere udelukkende på de tre specifikke nøgletal, der vedrører forholdet mellem egenkapital og fremmedkapital i virksomheden.

Eksempel 2 – Den klassiske regnskabsanalyse

Den klassiske regnskabsanalyse dykker dybt ned i regnskabets detaljer. Den fremhæver ikke kun virksomhedens finansielle status, men giver også indsigt i, hvilke områder der kan drage fordel af investeringer eller forbedringer for at generere større værdi og vækst. 

Generelt giver denne analyse dig en forståelse af virksomhedens profitabilitet, dens finansielle robusthed, samt kilderne til dens indtægter og hvordan de anvendes.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

Hyppigt Stillede Spørgsmål

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En regnskabsanalyse er en gennemgang og udregning af virksomhedens samtlige nøgletal i dens regnskab. Denne analyse fremviser et helhedsbillede af virksomhedens nuværende økonomiske ståsted og er ofte udgangspunkt for en senere værdiansættelse.

For at foretage en regnskabsanalyse skal du undersøge en virksomheds regnskab og udregne essentielle nøgletal baseret på diverse regnskabsposter. Eksempler inkluderer beregning af virksomhedens indtjeningsevne, som kan omfatte overskudsgraden, afkastningsgraden, og forrentning af egenkapitalen.

Formålet med en regnskabsanalyse er at skaffe en dybdegående forståelse af virksomhedens økonomiske helbred baseret på centrale nøgletal. Internt kan den hjælpe med at spotte områder, der trænger til forbedring, mens den eksternt kan være nyttig for potentielle investorer eller købere. Med en sådan analyse kan man afdække, hvad der driver virksomhedens fortjeneste og cashflow – eller finde ud af, hvor disse drivere potentielt kunne komme fra.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: