Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Skift adresse

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad betyder det at skifte adresse?

At skifte adresse indebærer en officiel registrering af din nye bopæl hos kommunen. Når du beslutter dig for at flytte og skifte adresse, er det afgørende at informere kommunen om din adresseændring. Det er vigtigt at vide, hvornår og hvordan du effektivt kan håndtere denne proces.

Hvordan kan man skifte adresse?

Når du forbereder dig på at flytte, eller allerede har flyttet, er det din pligt at skifte og registrere din nye adresse i kommunens folkeregister. Denne proces foregår primært digitalt via borger.dk, hvor du skal anvende dit NemID for at gennemføre dit skift af adresse. For dem, der ikke normalt benytter sig af de digitale løsninger, tilbyder kommunens borgerservice assistance til at registrere flytningen og skifte adresse.

Ved registrering af din nye adresse skal du ligeledes træffe et valg om din fremtidige læge fra listen over tilgængelige læger i kommunen. Det er værd at nævne, at det er omkostningsfrit at skifte læge i forbindelse med en adresseændring.

Hvis du flytter til en bolig, hvor dit navn ikke fremgår af døren, for eksempel hvis du flytter ind hos en ejer eller anden lejer, er det nødvendigt at angive en c/o-adresse med navnet på den pågældende ejer eller lejer. Ønsker du en hemmelig adresse, skal dette ansøges om samtidig med at du skifter adresse.

Hvornår skal man skifte adresse?

Det er muligt at registrere din flytning og dit skift af adresse fra fire uger – 28 dage – før den faktiske flyttedato og senest fem dage efter du er flyttet ind. Flyttedatoen er den dag, du fysisk flytter ind og overnatter i din nye bolig for første gang. Hvis du undlader at registrere din nye adresse inden for dette tidsrum, kan det resultere i en bødestraf. Kommunen kan også foretage en tvungen ændring af din adresse i folkeregisteret, hvis den ikke stemmer overens med din faktiske bopæl.

Manglende eller fejlagtig registrering af flytning kan medføre bøder:

Undladelse af at melde flytning rettidigt koster 945 kr.

Udeladelse af nødvendige oplysninger ved flytning koster 2.625 kr.

Angivelse af forkerte oplysninger ved flytning koster ligeledes 2.625 kr.

Bøderne vil blive sendt til din digitale postkasse, eller via almindelig post, hvis du er fritaget for digital post.

Hvem får besked, når man skal skifte adresse?

Når du anmelder et skifte af adresse til folkeregisteret, vil alle relevante offentlige myndigheder og institutioner blive automatisk informeret om din nye bopæl. Dette inkluderer instanser som SKAT, bilregistrering og uddannelsesinstitutioner, hvilket betyder, at du ikke selv behøver at underrette dem. Ligeledes modtager banker og forsikringsselskaber normalt også disse oplysninger automatisk, men det anbefales at verificere, at dine oplysninger er opdateret hos disse.

PostNord vil også modtage opdateringer om dit skifte af adresse automatisk. Der vil dog være en overgangsperiode på seks måneder, hvor din post først sendes til din tidligere adresse og derefter videresendes til den nye. Det er derfor vigtigt, at du sørger for, at dit navn står på både din postkasse og eventuelt hoveddør. Vær opmærksom på, at pakker ikke videresendes i denne periode, men returneres til afsenderen.

Det er dit ansvar at informere andre parter som din arbejdsgiver, mobilselskab, tandlæge, fritidsaktiviteter og forsyningsselskaber (eksempelvis vand, varme, elektricitet eller gas) om dit skifte af adresse.

Hvis du tidligere har modtaget boligstøtte, skal du ansøge igen, da støtten afhænger af både boligtype og din indkomst, som kan ændre sig med en ny adresse.

Det kan være svært at bevare overblikket i en flytteproces, når virksomheden skal skifte adresse. Der er mange praktiske ting at holde styr på – skal vi gøre processen nemmere ved at stå for dit regnskab og din økonomistyring imens? I Stadsrevisionen har vi branchebestemte revisorer, der matcher dig og dine behov og kan hjælpe dig i processen!

Ønsker du professionel hjælp i din proces med profitmargin?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad skal man huske, hvis ens virksomhed skal skifte adresse?

For virksomheder, der står overfor en flytning, er det vigtigt at holde styr på en række elementer for at sikre en god overgang.

Organisering af flytning

Det er vigtigt at planlægge flytningen af virksomhedens inventar, som inkluderer møbler, kontorartikler og dekorative elementer. Det anbefales at ansætte et professionelt flyttefirma, der kan stå for sikker nedpakning, transport og udpakning. Dette sikrer, at alle genstande håndteres korrekt, og at de er lette at organisere ved ankomsten til den nye lokation.

Aflevering af den gamle lokation

Hvis din virksomhed lejer sine nuværende lokaler, er det vigtigt at gennemgå lejekontrakten for at forstå kravene til aflevering. Dette kan omfatte opgaver som maling og grundig rengøring. For virksomheder, der ejer deres lokaler, anbefales det at efterlade stedet i en tilstand, der er acceptabel for næste bruger, inklusiv fjernelse af alle skilte og navneændringer på postkassen.

Forberedelse af den nye lokation

Inden flytningen er det vigtigt at vurdere og adressere behovet for renoveringer, indretning, maling og rengøring i de nye lokaler. Overvej også nødvendigheden af nyt inventar og opdateringer af indeklimaet. Tidlig bestilling af nye skilte og markeringer sikrer, at din virksomheds nye placering er let at identificere for både PostNord og jeres forretningsforbindelser.

Opdatering i CVR-registret

Det er vigtigt at opdatere virksomhedens adresse i CVR-registret via Virk.dk. Når skiftet er registreret, vil offentlige myndigheder og PostNord automatisk blive informeret. PostNord vil videresende post til den nye adresse i en periode på seks måneder.

Informér relevante parter direkte

Selvom mange offentlige myndigheder informeres automatisk, er der andre instanser, der kræver direkte besked om skifte af adresse. Dette inkluderer jeres forsynings-, forsikrings- og teleselskab, internetudbydere, samt serviceudbydere som sikkerhedsfirmaer og rengøringsfirmaer. Husk også at opdatere adressen for levering af kontorartikler og planter, samt abonnementer og bankoplysninger.

Overvågning og tilpasning af forbrug

Det er vigtigt at overvåge og rapportere forbruget af vand og varme fra den gamle adresse for at undgå at betale for ikke-brugte ressourcer. Husk også at registrere virksomheden på den nye adresse for alle relevante forsyningstjenester.

Evaluering og justering af forsikringsbehov

Flytningen kan påvirke din virksomheds forsikringsbehov og forsikringspræmier. Kontakt dit forsikringsselskab for at sikre, at din policer dækker den nye lokation og de specifikke risici, der måtte være forbundet med dit skift af adresse.

Opdatering af alle markedsføringsmaterialer

Efter skiftet af adresse, er det kritisk hurtigt at opdatere alle online og trykte kommunikationsmaterialer. Dette omfatter jeres hjemmeside, sociale medieprofiler, Google My Business, visitkort og salgsmaterialer som brochurer og brevpapir.

Kommunikation til forretningsforbindelser

Det er vigtigt proaktivt at informere jeres kunder, leverandører og samarbejdspartnere om skiftet af adresse. Brug forskellige kanaler som nyhedsbreve, sociale medier, direkte e-mails eller endda personlige opkald. Overvej at arrangere et åbent hus for at fejre flytningen, hvilket kan styrke relationerne og vise den nye lokation frem.

Vil du gerne fokusere 100% på at styrke og vedligeholde dine forretningsforbindelser? Lad os i Stadsrevisionen hjælpe dig med dit mål ved at lade os stå for økonomistyringen i din virksomhed. Hos os får du altid en fast og personlig rådgiver, så du trygt kan fokusere på dine forretningsforbindelser.

Er du klar til skræddersyet hjælp til dit regnskab?

Kontakt os – en af Danmarks hurtigst voksende – for hjælp med 100% tilfredshedsgaranti.

Kan man skifte adresse, hvis man er uden fast bopæl?

Er du i en situation, hvor du forlader din nuværende bopæl uden at have en ny permanent adresse, skal du kontakte folkeregistret for at blive registreret som værende uden fast bopæl. Dette er essentielt for at sikre, at du fortsat kan modtage vigtige meddelelser og bevare dine rettigheder som borger i en overgangsperiode.

Skal man skifte adresse, hvis man flytter til udlandet?

Hvis du planlægger at opholde dig i udlandet i mindre end seks måneder, kan du bevare din registrering på en adresse i Danmark, såfremt du har fuld råderet over boligen. Skulle du ikke have fuld råderet, eksempelvis hvis du fremlejer din bolig, bør du kontakte din kommune for en individuel vurdering af din situation. Dette er ofte relevant for studerende, der studerer et semester i udlandet.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om at skifte adresse

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

For at skifte adresse skal du registrere din nye bopæl hos folkeregisteret via Borger.dk. Du skal bruge dit NemID for at logge ind og opdatere dine oplysninger. Det anbefales at skifte adresse senest fem dage efter din flytning for at undgå eventuelle problemer med myndighederne.

Når du skal skifte adresse, er det vigtigt at:

Anmelde din flytning til folkeregisteret for at få opdateret din adresse.

Informere vigtige instanser såsom din bank, forsikringsselskaber, og abonnementstjenester om din nye adresse.

Sørge for at PostNord og andre leveringstjenester er opdateret om skiftet, så din post ikke går tabt.

Opdatere dit navn og adresse på dørskilte og postkasser for at sikre korrekt levering af post.

For at ændre en virksomhedsadresse, skal du opdatere virksomhedens registrerede adresse via Virk.dk. Det kræver, at du har de nødvendige rettigheder til at foretage ændringer i CVR-registret. Efter at have skiftet adresse, vil det være en god idé at informere alle relevante parter såsom kunder, leverandører og serviceudbydere om det nye erhvervssted.

Det er gratis at ændre adresse hos folkeregisteret og i CVR-registret. Dog kan der være omkostninger forbundet med at opdatere trykte materialer som visitkort og markedsføringsmateriale eller ekstra services, hvis du benytter en flytteservice eller andre eksterne leverandører.

At flytte en erhvervsadresse indebærer flere skridt:

Registrer den nye adresse i CVR-registret via Virk.dk.

Meddel ændringen til alle relevante forretningsforbindelser, herunder kunder, bankforbindelser og leverandører.

Sørg for, at alt markedsføringsmateriale, hjemmesider og sociale medieprofiler afspejler den nye adresse.

Opdater adresseoplysninger hos alle juridiske og finansielle institutioner for at sikre, at alle licenser og tilladelser er gyldige og opdaterede.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: