Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Forretningsmodel

En forretningsmodel beskriver en virksomheds tilgang til at maksimere salget af sine produkter for at sikre det mest optimale økonomiske resultat.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forretningsmodel i fokus

En forretningsmodel skitserer en virksomhedsplan for at optimere salget af sine varer, med målet om at opnå den mest favorable økonomiske gevinst. Men hvilke elementer er afgørende for en solid forretningsmodel? Og hvorfor er netop disse aspekter vigtige? Dyk ned i denne tekst og bliv klogere på, hvad en forretningsmodel omhandler.

Hvad udgør en forretningsmodel?

En forretningsmodel definerer den overordnede taktik for, hvordan en given organisation bør fungere. Denne model tjener som et værktøj, som virksomheden kan anvende til effektivt at markedsføre deres produkt eller service, med intentionen om at realisere det maksimale potentiale i fortjeneste. I sin essens fokuserer en forretningsmodel på virksomhedens produkttilbud og salgsstrategi deraf.

Desuden skitserer forretningsmodellen virksomhedens finansielle struktur og dens administrative opbygning. Din forretningsmodel bør derfor illustrere, hvilken værdi virksomheden tilbyder, for hvem denne værdi er tiltænkt, hvordan denne værdi realiseres, og hvad virksomheden opnår ved at tilbyde denne værdi til dens kunder.

Hvad er dit firmas kerneprodukt?

Kernen i din forretningsmodel er det produkt eller den service, du tilbyder. Din forretningsmodel bør derfor skitsere, hvilken unik værdi produktet leverer til dine kunder og grunden til, at de bør vælge dit produkt frem for andre alternativer på markedet.

Forretningsmodellen bør også specificere, hvilket stadie i kundens købs- og forbrugscyklus de vil finde den højeste værdi i dit produkt. Udover det, er det essentielt at præcisere, hvordan din virksomhed planlægger at levere yderligere værdi på hvert trin i denne cyklus, sammenlignet med det konkurrenterne tilbyder. Til sidst bør forretningsmodellen beskrive produktets prisstruktur, hvordan denne prissætning sammenligner sig med konkurrenterne, og hvilken position dette placerer virksomheden i på markedet.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan planlægger du at sælge et produkt?

Et centralt element i din forretningsmodel er salgsstrategien og valg af kundesegment. Modellen bør klart definere, hvem de vigtigste kundegrupper er, så virksomheden kan allokere ressourcer effektivt til at nå ud til dem.

Desuden er det fordelagtigt, at din forretningsmodel præsenterer, hvordan firmaet ønsker at etablere, vedligeholde og forstærke forbindelsen med dets kundebase. I denne sammenhæng er det kritisk at bestemme den mest effektive kanal for kommunikation med kunderne. Virksomheden bør prioritere den kanal, som dens centrale kunder ofte engagerer sig i nu, og som de sandsynligvis vil foretrække i fremtiden.

Hvordan planlægger din virksomhed at fremstille produktet?

Når din forretningsmodel har identificeret produktets natur, hvem det retter sig mod, og distributionen heraf, bliver det næste vigtige skridt at beskrive produktionsmetoden. Inden for rammerne af forretningsmodellen er det essentielt at vurdere, om virksomheden selv besidder de nødvendige ressourcer og kompetencer til at fremstille produktet eller om der er behov for at inddrage eksterne samarbejdspartnere.

For at træffe denne beslutning skal du tage stilling til, hvilke materialer, værktøjer og kompetencer, der er nødvendige for produktets fremstilling, og vurdere, om virksomheden selv er i stand til at håndtere specifikke dele af produktionskæden.

Hvordan planlægger du at generere indtjening?

Det afsluttende aspekt af din forretningsmodel bør være centreret omkring virksomhedens økonomiske strategi og, hvordan du ønsker at positionere produktet for at maksimere profitten. Først og fremmest er det vigtigt at identificere alle omkostninger forbundet med produktets fremstilling. Herefter er udfordringen at bestemme en prisstruktur, der ikke kun dækker omkostningerne, men også sikrer en fornuftig fortjeneste, da dette forventes at være hovedindtægtskilden.

Der er mange strategier til prissætning, og den valgte strategi bør afspejle både produktets værdi og målkundens forventninger. Når du udvikler denne sektion af forretningsmodellen, bør du tage i betragtning, hvor meget kunderne er parate til at ofre, deres betalingspræferencer, mulige alternative indtægtsstrømme, og hvilken andel af den samlede omsætning hver indtægtskilde repræsenterer.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Producent / Fabrikant

En producent, også kendt som en fabrikant, står for fremstillingen af produkter på egne produktionsfaciliteter og distribuerer derefter disse produkter til forbrugere, enten direkte eller gennem mellemliggende aktører. Dette kan rettes mod B2B- eller B2C-markeder. Som det primære led i forsyningskæden, har producenten normalt ikke direkte interaktion med den endelige forbruger.

Eksempel:

Ford – Som kunde kan man ikke købe en bil direkte fra Ford’s produktionslinje. I stedet skal man besøge en forhandler. I denne model koncentrerer fabrikanten sig om fremstilling, mens forhandleren fokuserer på salget.

Med den digitale tidsalder er der opstået en stigende tendens, hvor producenter går online for direkte at sælge til forbrugere via e-handelsplatforme.

Det næste skridt i forsyningskæden er grossisten. Grossister opkøber produkter direkte fra producenter og distribuerer dem videre til sektorer som detailhandlen. Det er almindeligt for en grossist at have et sortiment af forskellige mærker og produkter, hvor de i samarbejde med detailhandlere sikrer at imødekomme forbrugernes behov, optimere indkøbsprocessen og vælge de mest efterspurgte produkter.

Forretningsmodel - Salgskanaler og målgrupper

B2B – Business-to-Business (B2B) refererer til handel mellem to virksomheder. Dette kan eksempelvis være mellem en producent og en forhandler.

B2C – Business-to-Consumer (B2C) beskriver situationen, hvor virksomheder markedsfører og sælger deres produkter eller ydelser direkte til den endelige forbruger uden involvering af mellemled.

B2G – Business-to-Government (B2G) karakteriserer forretningsrelationer, hvor virksomheder leverer produkter og services til statslige organer, institutioner eller kommunale enheder.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Forretningsmodel

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En forretningsmodel skitserer en virksomheds strategi for at maksimere salget af sine produkter for at opnå den bedste økonomiske fordel. Den indeholder afgørende elementer, der er essentielle for virksomhedens succes og giver indsigt i, hvordan virksomheden planlægger at optimere sin indtjening.

En forretningsmodel beskriver den strategi, en organisation anvender for at markedsføre sit produkt eller service, med målet om at maksimere fortjenesten. Den fokuserer på produkttilbudet, salgsstrategien, virksomhedens finansielle opbygning og hvordan virksomheden leverer værdi til sine kunder. Denne model er afgørende for at forstå og optimere virksomhedens drift og indtjeningspotentiale.

B2B (Business-to-Business) involverer handel mellem to virksomheder, f.eks. mellem en producent og en forhandler. B2C (Business-to-Consumer) omhandler virksomheders direkte salg til forbrugeren uden mellemled. B2G (Business-to-Government) beskriver forretningstransaktioner mellem virksomheder og statslige eller kommunale enheder.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: