Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Bruttoindkomst

Bruttoindkomsten repræsenterer det samlede beløb, du tjener, inden skatter, fradrag, og andre bidrag bliver fratrukket. Denne indkomst inkluderer enhver form for indtjening, såsom løn udbetalt af din arbejdsgiver, studiestøtte (SU), eller diverse offentlige støtteordninger. Det er det beløb, du modtager hver måned, før der foretages fradrag for skat, arbejdsmarkedspension (ATP), arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag), samt andre omkostninger.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forståelse af bruttoindkomst

Bruttoindkomst vedrører den indtægt, du modtager hver måned, før nogen form for fradrag som skat, arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag), arbejdsmarkedspension (ATP), og pensioner er trukket fra. 

Denne indtægt kan beregnes både månedligt og årligt. Det er almindeligt at blande bruttoindkomst med bruttoløn, men de er faktisk ikke det samme. Bruttoindkomsten omfatter mere end bare den basale løn, eller de penge du tjener fra din arbejdsgiver før fradrag. Selv uden et traditionelt arbejde, vil du have en bruttoindkomst gennem studiestøtte (SU), arbejdsløshedsdagpenge, eller andre offentlige støtteprogrammer.

Guide til beregning af din bruttoindkomst

For at beregne din årlige bruttoindkomst, starter du med at gribe en lommeregner. Indtast derefter det beløb, du tjener månedligt, hvad enten det kommer fra arbejde eller offentlige ydelser som SU. Hvis du har indtægter fra både et job og modtager SU eller supplerende dagpenge, skal alle disse indtægter inkluderes i dine beregninger. Det er vigtigt at huske, at du skal bruge beløbene, før der er trukket skat, AM-bidrag og ATP fra. Med denne information kan du gange dit månedlige indkomstbeløb med tolv for at opnå din årlige bruttoindkomst.

Forskellen mellem bruttoindkomst og nettoindkomst

Når du arbejder på at finde ud af din bruttoindkomst, kan det også være nyttigt at overveje din nettoindkomst. Bruttoindkomsten refererer til det totale beløb, du tjener før skat, pension, og lignende fradrag. Din nettoindkomst, derimod, er det beløb du rent faktisk modtager på din konto efter skat, pension, og andre fradrag er blevet trukket. Det dækker over de midler, du rent praktisk har til rådighed fra arbejde, pensionsudbetalinger, eller offentlige ydelser.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Forbindelsen mellem bruttoindkomst og skat

At betale skat af din bruttoindkomst er en uundgåelig del af at tjene penge, uanset om disse penge kommer fra en fast løn, offentlige ydelser, eller en kombination af begge. Skattebeløbet, du er pålagt at betale, er imidlertid personligt og afhænger af flere faktorer, herunder din samlede indkomst og dine tilgængelige fradrag.

Skattestyrelsen tilbyder værktøjer på deres hjemmeside, som kan hjælpe dig med at forstå, hvordan ændringer i dit fradrag, din indkomst eller din trækprocent påvirker din månedlige indkomst. For en dybere indsigt i dine specifikke skatteforhold, såsom personlige fradrag og trækprocent, opfordres du til at tilgå din forskudsopgørelse gennem TastSelv-funktionen.

Feriepenge og deres rolle i din bruttoindkomst

Feriepenge indgår som en del af din bruttoindkomst, hvilket betyder, at de tæller med, når du optjener ret til ferie. Denne ret, og endda pligt, til at optjene ferie gælder for alle, uanset om du er beskæftiget, modtager dagpenge, er på barselsorlov, eller er mellem jobs. 

De penge, du optjener ret til ferie fra, udgør din ferieberettigede indkomst, som faktisk er en del af din bruttoindkomst. Med andre ord, det er det beløb, du tjener før der trækkes skat, ATP, og AM-bidrag, der betragtes når det kommer til feriepenge.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Bruttoindkomstens forhold til pension

Din bruttoindkomst inkluderer beløb, før der trækkes bidrag til ATP eller andre pensionsordninger fra. Dette betyder, at når vi taler om bruttoindkomst, refererer vi til det fulde beløb, du tjener, inden der foretages fradrag for skat, ATP, og andre pensionsbidrag. 

Således er dine pensionsindbetalinger ikke fraregnet, når din bruttoindkomst beregnes, ligesom skatten også er udeladt i denne opgørelse. Bruttoindkomsten giver derfor et billede af din totale indtægt før nogen form for fradrag.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Bruttoindkomst

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Du kan tilgå oplysninger om din bruttoindkomst på hjemmesiden for Skattestyrelsen. Ved at logge ind her, får du adgang til detaljer om dine skatteoplysninger og indtægter.

Bruttoindkomsten refererer til din indtægt før fradrag af skatter, pensionsbidrag og lignende omkostninger, mens nettoindkomsten er hvad du modtager efter disse fradrag.

Månedligt er din bruttoindkomst det beløb, du tjener, før skat, arbejdsmarkedets tillægsbidrag (ATP), arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) og pensionsbidrag er fratrukket. Bruttoindkomsten omfatter ikke kun løn, men kan også inkludere studiestøtte (SU), arbejdsløshedsdagpenge eller andre typer af offentlige ydelser.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: