Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Dagpenge for selvstændige: En grundig guide til iværksættere og freelancere

Kender du reglerne omkring dagpenge som selvstændig? Hvis du er nødt til at lukke din virksomhed og dermed står uden indkomst, har du faktisk ret til dagpenge. Visse krav skal dog være opfyldt. Dette blogindlæg dykker ned i reglerne og vilkårene for, hvordan dagpenge for selvstændige fungerer.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Dagpenge: Hvem er berettiget?

Dagpenge er en overførselsindkomst fra det offentlige. Dette er en vigtig støtte, du kan modtage, hvis du er uden arbejde og desuden opfylder de fastsatte krav.

Som selvstændig med en virksomhed som sekundær indtægt kan du også kvalificere dig til dagpenge. Men hvis din virksomhed tidligere har været din hovedindtægtskilde, er det et krav at lukke den, før du kan ansøge om dagpenge.

Har du en hobbyvirksomhed, der ikke betragtes som en hovedindkomst? I så fald kan du fortsætte med at drive denne, samtidig med at du modtager dagpenge.

Dagpenge for selvstændige: De vigtigste regler

Kravene og reglerne for dagpenge kan være en jungle at finde rundt i, især for selvstændige, iværksættere og freelancere. Dette afsnit vil give dig et klart billede af, hvordan dagpenge for selvstændige fungerer.

For at kvalificere dig til dagpenge skal du ikke kun være uden beskæftigelse. Det er også essentielt, at du er tilmeldt en a-kasse og registrerer dig hos dit lokale jobcenter. Bemærk at medlemskab af en a-kasse skal have varet mere end et år, før dagpenge kan komme på tale.

Derudover skal din virksomhed have været aktiv i minimum 52 uger inden for de seneste tre år for at kvalificere til dagpenge som selvstændig.

Endelig er der specifikke krav omkring indkomst eller beskæftigelse, som vil blive uddybet nærmere i efterfølgende afsnit.

Dagpenge: Beskæftigelseskrav for selvstændige

For at sikre at dagpenge udbetales til de rigtige kandidater, stilles der beskæftigelseskrav forud for godkendelse. Dette krav vedrører antallet af timer, du har arbejdet og indberettet til indkomstregistret, og som er blevet akkumuleret på din beskæftigelseskonto.

For tidligere modtagere af dagpenge er beskæftigelseskravet særligt relevant.

For at imødekomme kravet til dagpenge, skal:

 • Fuldtidsforsikrede have indberettet minimum 1.924 timer inden for de seneste tre år.
 • Deltidsforsikrede have indberettet mindst 1.258 timer inden for de seneste tre år.

Du kan medregne alle timer, som du har fået løn for. Det er dog en betingelse, at arbejdet er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, og at der ikke er ydet offentligt tilskud til lønnen.

Husk, at du skal opfylde beskæftigelseskravet fra det øjeblik, du ønsker at begynde at modtage dagpenge.

Dagpenge: Indkomstkrav for selvstændige

For at kunne kvalificere sig til dagpenge som selvstændig skal man leve op til visse indkomstkrav. Disse krav bestemmer, at du skal have haft en bestemt indkomst i løbet af de foregående tre år. 

Men hvis din indtægt kun kommer fra overskud i din virksomhed, udvides denne periode til fem år.

Det kan du medregne i indkomstkravet:

 •  A- og B-indkomst, som er indberettet til indkomstregisteret af din arbejdsgiver, og som du betaler arbejdsmarkedsbidrag af
 • B-indkomst, som ikke er indberettet til indkomstregisteret af din arbejdsgiver, men som fremgår af din årsopgørelse, og som du betaler arbejdsmarkedsbidrag af
 • Overskud af selvstændig virksomhed, som fremgår af din årsopgørelse
 • A-indkomst, der er udbetalt til dig som ejer af et selskab, hvor du har afgørende indflydelse, og hvor indkomsten fremgår af din årsopgørelse.

Indkomstkravet for dagpenge gælder for dig, hvis:

 • Du ansøger om dagpenge for første gang.
 • Du ikke tidligere har stået i en arbejdsløshedssituation.
 • Eller, hvis du tidligere har modtaget dagpenge men nu ikke længere er kvalificeret, og ikke har nogen opsparede timer på din beskæftigelseskonto.

A-kasser bruger din beskæftigelseskonto til at overvåge dine arbejdstimer under din tid med dagpenge.

De specifikke indkomstkrav for at modtage dagpenge er:

 • Fuldtidsforsikrede skal have haft en indkomst på minimum 254.328 kr. inden for de sidste tre år, med maksimalt 21.194 kr. anerkendt pr. måned (sats for 2023).
 • Deltidsforsikrede kræver en indkomst på minimum 169.548 kr. inden for de sidste tre år, med maksimalt 14.129 kr. anerkendt pr. måned (sats for 2023).

Hvis din indkomst udelukkende kommer fra virksomhedens overskud, skal du have haft et skattemæssigt overskud på minimum 254.328 kr. over de sidste fem år.

Vigtigt at bemærke: Indkomstkravene til dagpenge justeres hvert år i januar i overensstemmelse med loven om arbejdsløshedsforsikring.

Hvordan beregnes dagpenge for iværksættere?

Når man taler om dagpenge for selvstændige, er det afgørende at forstå, hvordan satsen beregnes. Din a-kasse spiller en central rolle her, idet det er dem, der afgør, hvilken dagpengesats du har ret til, baseret på din tidligere indkomst. Selvom du tidligere måske har haft en høj indkomst, er der sat en grænse for dagpengesatsen. Denne grænse sikrer, at satsen for dagpenge ikke overstiger 90% af din tidligere indkomst.

Her er nogle vigtige pointer vedrørende maksimale dagpengesatser:

 • Fuldtidsforsikrede kan modtage op til 19.728 kr. i dagpenge.
 • Deltidsforsikrede kan få op til 13.152 kr. i dagpenge.

Uanset din tidligere indkomst, bør du sikre, at det korrekte skattekort bruges til beregningen af dine dagpenge.

At drive forretning med sin ægtefælle og dagpenge

For de iværksættere, der har en virksomhed sammen med deres ægtefælle, findes der specifikke regler for dagpenge. Når du overvejer dagpenge i denne situation, er det godt at kende til forskellige muligheder. For eksempel, hvis du træder ud af virksomheden, og lader din ægtefælle drive den videre, kan du blive berettiget til dagpenge.

Er du medejer eller ejer sammen med din ægtefælle, kan overførsel af ejerandel til din ægtefælle også påvirke din berettigelse til dagpenge. Så selv med en selvstændig ægtefælle kan dagpenge være inden for rækkevidde.

Luk din virksomhed og bliv berettiget til dagpenge

For dem, hvor virksomheden er hovedbeskæftigelsen, er det nødvendigt at lukke forretningen for at kunne modtage dagpenge. Derimod, hvis virksomheden kun er en sidebeskæftigelse, er lukning ikke nødvendig for at kvalificere sig til dagpenge. 

Efter at have lukket virksomheden er der en ventetid på tre uger, før du kan begynde at modtage dagpenge. Der er yderligere en periode på seks måneder, hvor det forventes, at du søger job og ikke engagerer dig i ny forretningsaktivitet. Dog, efter denne periode kan du genopstarte en virksomhed og stadig modtage dagpenge.

Start en virksomhed samtidig med at du modtager dagpenge

Ja, det er faktisk muligt at starte en ny virksomhed, selv mens du modtager dagpenge. Dog skal du sørge for at diskutere dette med din a-kasse og undersøge muligheden for at modtage supplerende dagpenge. Det er vigtigt at bemærke, at selvom du driver en virksomhed, skal du stadig være tilgængelig for det generelle arbejdsmarked.

Sørg altid for at være i tæt dialog med din a-kasse, især hvis du er selvstændig. De kan guide dig igennem kompleksiteten af reglerne omkring dagpenge for iværksættere.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om dagpenge som selvstændig

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Dagpenge er en økonomisk ydelse fra det offentlige til personer, der er ledige på arbejdsmarkedet. Formålet med dagpenge er at give en midlertidig indkomst til dem, der har mistet deres job, mens de søger efter en ny beskæftigelse

Ja, selvstændige kan modtage dagpenge, men det er under bestemte betingelser. For eksempel skal man opfylde visse indkomst- og beskæftigelseskrav, og i nogle tilfælde skal man lukke sin virksomhed for at være berettiget. Det er vigtigt at konsultere sin a-kasse for de specifikke krav og detaljer.

Når du begynder at modtage dagpenge, opretter din a-kasse en beskæftigelseskonto til dig. Her registreres de løntimer, du indberetter, hvis du løbende modtager løn for forskellige jobs.

Du kan bruge opsparede timer på beskæftigelseskontoen til at forlænge din ret til dagpenge med op til ét år eller til at genoptjene en ny toårig dagpengeret.

Hvorvidt du har timer på din beskæftigelseskonto eller ej er også afgørende for, om du skal opfylde et indkomstkrav eller et beskæftigelseskrav for at få ret til dagpenge.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her:

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder