Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

NGO

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en NGO?

En NGO er en forkortelse for “non-governmental organization” og på dansk kendt som en ikke-statslig organisation. Den repræsenterer en mangfoldighed af grupper og institutioner, der er uafhængige af statens direkte kontrol. Forskellige typer af NGO’er inkluderer velgørenhedsorganisationer, menneskerettighedsgrupper og miljøbevægelser, der alle er private, nonprofitorganisationer. De er dedikerede til specifikke mål, der har til formål at forbedre samfundet uden uafhængigt af politikere.

NGO’er er notorisk selvstændige både juridisk og organisatorisk fra regeringsstrukturer, hvilket gør dem til vigtige aktører, som kan supplere de formelle politiske processer. Disse organisationer bidrager effektivt til at fremme de interesser og rettigheder, som ofte overses eller marginaliseres i det officielle politiske rum. De kan være alt fra helt privatfinansierede til primært offentligt støttede.

Hvad betyder NGO?

En NGO defineres ifølge den danske ordbog som en økonomisk og regeringsuafhængig organisation. De genererer selv midler til at udføre sine aktiviteter efter selvvalgte retningslinjer. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til, udviklingsprojekter og nødhjælpsindsatser i udviklingslande. Dette begreb har været en del af det danske sprog siden 1991 og stammer oprindeligt fra det engelske akronym NGO.

Hvordan opstod begrebet NGO?

Begrebet NGO blev formelt indført i 1945 af De Forenede Nationer under FN’s Kapitel 71, som en del af en bredere strategi til at forebygge globale konflikter og eliminere racebaseret diskrimination. Selvom betegnelsen NGO blev formaliseret i dette år, har NGO-lignende organisationer eksisteret i lang tid før FN’s anerkendelse. Dette spænder fra anti-slaveri bevægelser i det 18. århundredes Amerika til diverse religiøse grupper, der gennem tiden har arbejdet for at afhjælpe fattigdom og nød.

Hvad er drivkræfterne bag en NGO?

Verden over findes der utallige NGO’er, der støttes af millioner af engagerede individer. Drivkræfterne bag disse ikke-statslige organisationer er mange og forskellige, idet de favner alt fra humanitære til miljømæssige formål. Humanitære NGO’er engagerer sig i bredt favnende sociale, etiske, kulturelle, politiske eller religiøse anliggender, mens miljøorienterede NGO’er arbejder for en bæredygtig fremtid og kampen mod klimaforandringer. 

Derudover opererer dyrevelfærds NGO’er for at forbedre vilkår for både vilde og domesticerede dyr. Disse NGO’er repræsenterer en bred vifte af mærkesager, og det er sandsynligt, at der findes en NGO for næsten enhver sag, man kan forestille sig. På trods af deres idealistiske udgangspunkt, er hver NGO en internationalt anerkendt enhed, der opfylder specifikke krav, hvilket gør det muligt for dem at tiltrække aktivister med lignende værdier og formål. 

Er du sikker på, hvilke specifikke krav din virksomhed er underlagt i forhold til årsregnskab og erklæringsarbejde? Hvis ikke – så kan vi hjælpe dig med det i Stadsrevisionen. ​​Vores statsautoriserede revisorer arbejder med al form for erklæringsarbejde og er branchebestemte, så de matcher dig og dine behov!

Ønsker du professionel hjælp til dit årsregnskab og erklæringsarbejde?

Kontakt os – en af Danmarks bedst bedømte – for hjælp med 100% tilfredshedsgaranti.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan finansieres en NGO?

Hvis en NGO ikke er grundlagt med tilstrækkelig startkapital fra eksempelvis en socialt ansvarlig virksomhed, må den kontinuerligt søge finansiering for at opretholde sine aktiviteter.

Metoder til finansiering af en NGO

NGO’ers finansiering kommer fra en række kilder, herunder donationer, indsamlinger, statsstøtte eller fondsmidler. Da NGO’er løbende må søge om midler, er det almindeligt for dem at have dedikerede teams til fundraising.

Offentlig støtte:

En NGO kan godt modtage finansiering fra staten, politiske partier eller private aktører, så længe organisationen ikke er ejet af disse. Mange NGO’er modtager årligt betydelige beløb fra både nationale regeringer og EU til at drive deres velgørende projekter. For eksempel modtog Red Barnet over 300 millioner kroner i statsstøtte i 2015.

Indsamling og private donationer:

Andre finansieringskilder for NGO’er inkluderer private donationer gennem en række kanaler. Dette kan omfatte gadeindsamlinger, som har vist sig effektive for organisationer som Kræftens Bekæmpelse, der indsamlede over 23 millioner kroner i 2021. Organisationer som Folkekirkens Nødhjælp modtager løbende brugte genstande fra privatpersoner, som de sælger videre for at finansiere deres aktiviteter. I 2021 omsatte de for 165 millioner kroner gennem salg af sådanne donationer.

Hvilke NGO'er findes der i Danmark?

I Danmark er der en række velkendte NGO’er såsom FlygtningebørnDK, Dansk Ungdoms Fællesråd, Anonyme Alkoholikere, Kræftens Bekæmpelse og mange, mange flere. 

Findes der skattefordele ved at støtte NGO’er?

Når du yder støtte til velgørende organisationer, herunder NGO’er, foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund, der er godkendt af Skattestyrelsen, er der mulighed for at opnå skattefradrag. I Danmark er der fastsat et maksimalt beløb for, hvor meget man kan trække fra i skat for donationer til sådanne organisationer. I 2024 kan man opnå et skattefradrag for donationer op til 18.300 kr. 

Denne skattemæssige fordel gør det ikke kun mere attraktivt at donere til NGO’er, men understøtter også det bredere arbejde, disse organisationer udfører. Ved at bidrage økonomisk til NGO’er støtter du direkte deres initiativer og projekter. Skattefradraget tjener som et incitament for at få flere til at engagere sig og bidrage til disse vigtige sager.

Det kan være svært at gennemskue alle skatteforhold og skattefradrag, der har indflydelse på din virksomheds regnskab og økonomi. I Stadsrevisionen kan vi hjælpe dig med at optimere dine skatteforhold samt fradrag ved at udarbejde en skatteanalyse og gennemgå dine forhold for dig. Vi har + 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter – skal vi også hjælpe dig?

Er du klar til at få udarbejdet en skatteanalyse til din virksomhed?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

Det er vigtigt at sikre, at organisationen, du ønsker at støtte, er registreret og godkendt af Skattestyrelsen for at kvalificere sig til fradraget. Dette sikrer, at din donation går til en anerkendt NGO, der arbejder i overensstemmelse med danske love og regler. Ved at udnytte disse skattefordele maksimalt, kan du bidrage mere effektivt til NGO’ernes arbejde, mens du samtidig modtager en skattemæssig fordel.

Hvad er forskellen mellem NGO'er og interesseorganisationer?

Selvom teknisk set både interesseorganisationer og velgørenhedsorganisationer kan kategoriseres som NGO’er, adskiller de sig i deres primære fokus. Interesseorganisationer er primært fokuserede på at repræsentere specifikke grupper af menneskers interesser, mens velgørenhedsorganisationer dedikerer sig til at støtte og forbedre livsvilkårene for udsatte befolkningsgrupper. Begge typer organisationer er non-profit og opererer uafhængigt af regeringen.

Hvordan får man job i en NGO?

Der findes mange veje til job i en NGO, men flere fagforeninger har tips til, hvordan man skaffer et job i en NGO. Flere af dem er de nedenstående: 

Start som frivillig

At starte som frivillig er en veletableret metode til at sikre et job inden for NGO-sektoren. At være frivillig viser ikke kun en passion og et ejerskab for en bestemt NGO’s mission, men giver også værdifuld indsigt i den specifikke organisations kultur, drift og netværk. Denne erfaring er ikke begrænset til organisationen, hvor man ønsker at arbejde, men kan gavne bredt i hele sektoren.

Få erfaring inden for fundraising og projektledelse

Da mange NGO’er er afhængige af fundraising, er det fordelagtigt at have erfaring med indsamling af midler fra både institutionelle donorer og private individer. Dette kan inkludere erfaringer fra studietiden med legatsøgning eller aktiviteter i andre frivillige sammenhænge. NGO’er fungerer ofte på projektorienteret basis, hvorfor evner inden for projektledelse også er essentielle.

Vis politisk indsigt og forståelse

Arbejde i en NGO indebærer ofte engagement i politisk prægede sager, hvor målet er at skabe opmærksomhed og politisk støtte for organisationens sag. Det er derfor vigtigt at have en solid forståelse af politiske processer samt evnen til at etablere samarbejdsrelationer inden for politiske rammer. Erfaring fra arbejde i statslige institutioner eller ministerier kan være en fordel, når man søger et job inden for en NGO.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om NGO

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En NGO, eller “non-governmental organization”, er en ikke-statslig organisation, der opererer uafhængigt af regeringen. NGO’er kan være involveret i en masse aktiviteter, herunder humanitære, miljømæssige, uddannelsesmæssige og sundhedsmæssige projekter. De er typisk nonprofit og arbejder for at fremme sociale eller politiske mål uden forventning om økonomisk gevinst.

Danmark er hjemsted for mange forskellige typer af NGO’er, som spænder fra humanitære organisationer som Røde Kors til miljøgrupper som Danmarks Naturfredningsforening. Der er også specialiserede NGO’er som Anonyme Alkoholikere og Kræftens Bekæmpelse, der arbejder specifikt med sundhedsrelaterede og sociale problemer.

Mens både NGO’er og interesseorganisationer er non-profit og uafhængige af regeringen, adskiller de sig primært i deres formål. En interesseorganisation arbejder for at repræsentere og fremme interesserne for en specifik gruppe mennesker, hvorimod en NGO typisk fokuserer på bredere sociale, miljømæssige eller humanitære mål, og hjælper ofte udsatte eller marginaliserede grupper.

En NGO arbejder ved at mobilisere ressourcer og frivillige til at udføre projekter og kampagner, der støtter deres mission. Dette kan inkludere alt fra direkte feltarbejde og humanitær hjælp til oplysningskampagner. NGO’er er ofte afhængige af donationer for at finansiere deres aktiviteter og kræver effektiv projektstyring og community engagement for at opnå deres mål.

At støtte en NGO kan gøres på mange måder, herunder økonomiske donationer, frivilligt arbejde eller ved at sprede ordet om NGO’ens arbejde. Finansiel støtte er afgørende for mange NGO’er, da det muliggør deres projekter og initiativer. Frivillige bidrager med deres tid og færdigheder, som er uvurderlige for NGO’ens drift og succes. Endelig er bevidstgørelse om NGO’ens arbejde og formål også en vigtig støtte, da det kan øge opbakning og ressourcer.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: