Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Regler for medarbejdende ægtefælle – forstå skat, fradrag og satser

Benytter du dig af muligheden som medarbejdende ægtefælle, har du chancen for at overføre op til halvdelen af din virksomheds overskud til din partner. Det betyder, at din ægtefælle vil blive personligt beskattet af dette beløb, hvilket kan resultere i skattemæssige fordele. Dyk ned i detaljerne om regler, skat, fradrag og satser i denne artikel.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Medarbejdende ægtefælle - Hvordan fungerer det?

Princippet om medarbejdende ægtefælle indebærer en regelsæt, der tillader en fordeling af virksomhedens overskud mellem dig og din ægtefælle under specifikke betingelser.

Når du driver en personligt ejet virksomhed og samarbejder med din ægtefælle, er det ikke en simpel opgave at dele overskuddet lige imellem jer.

I sådanne situationer træder reglerne for medarbejdende ægtefælle i kraft. Denne betegnelse henviser til en unik beskæftigelsesstatus, der er eksklusiv for en… naturligvis, medarbejdende ægtefælle.

Derudover er der ikke kun denne specifikke regel at overveje, når det kommer til fordeling af virksomhedens overskud. Der eksisterer yderligere to regelsæt, der potentielt kan tilbyde mere favorable skattevilkår. Udforsk dybden af regler, skat, satser og fradrag i forbindelse med medarbejdende ægtefælle i dette indlæg.

Medarbejdende ægtefælle - En gennemgang af skattereglerne

Skattereglerne for en medarbejdende ægtefælle er således, at det er den ægtefælle, der primært driver virksomheden, som skal inkludere virksomhedens indkomst i beregningen af deres skattepligtige indkomst.

Det betyder, at kun én af jer skal inkludere indtægterne fra virksomheden i opgørelsen af personlig indkomst, kapitalindkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst.

I tilfælde af, at I begge deltager i virksomhedens drift, vil den ægtefælle, der mest aktivt er involveret, som skal inkludere indkomsten i opgørelsen af sin personlige skattepligtige indkomst. 

Der er dog mulighed for at overføre op til halvdelen af virksomhedens overskud til den ægtefælle, der anses som “medarbejdende ægtefælle” i forhold til skat.

Selvom der er en mulighed for at overføre op til 50% af overskuddet til din medarbejdende ægtefælle, er der en begrænsning. For 2023 er den øvre grænse 262.500 kr.

Reglen om medarbejdende ægtefælle kan i visse situationer muliggøre en højere udbetaling, inden du når beløbsgrænsen for topskat. For 2023 er denne grænse fastsat til 568.900 kr.

Der er imidlertid specifikke betingelser, der skal opfyldes for at overføre overskud til din medarbejdende ægtefælle. Et af kravene er, at din medarbejdende ægtefælles arbejdsindsats skal være proportional med det beløb, han eller hun modtager. Flere detaljer om disse specifikke krav vil blive uddybet i det følgende afsnit.

Medarbejdende ægtefælle, lønmodtager eller den friere fordelingsregel – Hvordan adskiller de sig?

Når din ægtefælle bidrager til din virksomhed, findes der varierede metoder til at dele virksomhedens overskud med dem. Valget af metode afhænger blandt andet af ægtefællens arbejdsindsats og om virksomheden er et fælles projekt eller udelukkende tilhører dig.

Generelt findes der tre hovedmuligheder baseret på, om du ønsker og er berettiget til at anvende:

  1. Lønaftale (KSL § 25 A, stk. 7)
  2. Medarbejdende ægtefælle (KSL § 25 A, stk. 3)
  3. Den friere fordelingsregel (KSL § 25 A, stk. 8)

Du skal huske at du altid kan ringe til Skattestyrelsen og få personlig rådgivning. Det anbefaler vi at gøre, så du er helt sikker på, at du overholder alle regler.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Fradragsregler for medarbejdende ægtefælle

Det påhviler dig, der har virksomheden, at tage hånd om fradragene fra virksomhedens overskud. Disse fradrag skal kun anvendes én gang og behøver ikke at blive gentaget, når en del af overskuddet overføres til din ægtefælle.

Efter at disse fradrag er blevet håndteret, kan den medarbejdende ægtefælle modtage op til halvdelen af virksomhedens resterende overskud, men maksimalt 262.500 kr. i 2023.

Den indkomst, som den medarbejdende ægtefælle modtager, bliver underlagt beskatning.

Dette setup kan være gavnligt for at minimere den mængde topskat, du ville være forpligtet til at betale ellers. Det er især tilfældet, hvis dit overskud nærmer sig topskattegrænsen.

Det kan også præsentere en økonomisk fordel, hvis din medarbejdende ægtefælle for eksempel ikke endnu har anvendt sit frikort fuldt ud.

Medarbejdende ægtefælle – Hvordan rapporterer jeg overskuddet korrekt?

Oplysning om den andel af overskuddet, der skal beskattes af din ægtefælle, angives i rubrik 113 på årsopgørelsen. Dette beløb må højst udgøre 50 % af den sum, du har angivet i rubrik 111, og det må ikke overstige 262.500 kr. i 2023.

Det er essentielt at bemærke, at du kun kan benytte reglerne for medarbejdende ægtefælle, såfremt din ægtefælle aktivt bidrager til arbejdet i virksomheden. 

Der kræves et arbejde på mindst 3-4 timer dagligt, og den overførte sum skal korrespondere med omfanget af ægtefællens arbejdsindsats.

Endvidere er det vigtigt at huske, at din medarbejdende ægtefælle ikke modtager en separat løn fra virksomheden, og at I fortsat deler bolig ved indkomstårets udgang.

Hvis den indtægt, der er rapporteret i rubrik 111, stammer fra flere virksomheder, er det afgørende at påpege, at du kun kan overføre op til halvdelen af indtægten fra den specifikke virksomhed, hvor din medarbejdende ægtefælle arbejder.

Dagpenge og medarbejdende ægtefælle

Skulle du være på dagpenge og ønske at gøre brug af reglerne for medarbejdende ægtefælle, er det nødvendigt først at afmelde dine dagpenge.

Dette skyldes, at man ikke kan modtage dagpenge samtidig med at benytte reglerne for medarbejdende ægtefælle, idet man i dagpengesystemets optik anses som en lønmodtager.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Medarbejdende ægtefælle i enkeltmandsvirksomhed

Hvis du driver en enkeltmandsvirksomhed og ønsker at anvende reglerne for medarbejdende ægtefælle, kan dette gøres uden nødvendigheden af først at registrere dig som arbejdsgiver.

Dette skyldes, at der skattemæssigt ikke anses for at være et formelt ansættelsesforhold mellem dig og din ægtefælle, og derfor er der ingen krav om, at du skal registreres som arbejdsgiver.

Medarbejdende ægtefælle i et ApS

Konceptet “medarbejdende ægtefælle” er ikke gældende for et anpartsselskab (ApS). I et ApS er virksomhedens finanser fuldstændig separate fra ejerens personlige økonomi. Dette betyder, at ejerens ægtefælle nødvendigvis skal have en formel ansættelseskontrakt for at arbejde inden for virksomheden.

På samme måde skal ejeren have en kontrakt for at være officielt ansat i eget selskab, hvor vedkommende ofte vil have en rolle som direktør.

FAQ om Medarbejdende ægtefælle

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Gennem reglerne for “medarbejdende ægtefælle” har du muligheden for at overføre en del af din virksomheds overskud til din ægtefælle. Dette medfører, at din ægtefælle bliver personligt beskattet af det overførte beløb, hvilket kan resultere i skattemæssige fordele for jer begge.

Valget mellem at have din ægtefælle som en medarbejdende ægtefælle eller som en lønmodtager i virksomheden er betinget af din specifikke situation. Det er afgørende at vurdere, hvad der økonomisk og skattemæssigt er mest fordelagtigt, hvilket er afhængigt af faktorer som virksomhedens overskud og din ægtefælles nuværende arbejdssituation. For at kunne anvende reglerne for medarbejdende ægtefælle, er der desuden specifikke krav, der skal overholdes.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: