Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kompensation

Kompensation beskriver en procedure, hvor en individ, virksomhed eller enhed modtager en form for erstatning eller godtgørelse for en skade eller et tab, de er blevet påført. Denne erstatning kan være enten monetær eller ikke-monetær, baseret på de specifikke omstændigheder.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer kompensation?

Kompensation kan manifestere sig på flere måder, som f.eks. udbetaling af penge til en person for at dække over tab eller beskadigelse, eller ved at tilbyde andre tjenesteydelser eller fordele som erstatning.

Dette kan også dække over en afbalancering af krav og modkrav, hvor diverse involverede parter har givet tilsagn og har forpligtelser overfor hinanden, som skal vejes op og justeres imod hinanden.

Eksempel: Mette har købt en billet til en flyvetur fra København til Paris, men hendes fly er blevet udsat for en forsinkelse på 4 timer på grund af tekniske udfordringer. Som konsekvens af denne forsinkelse, har Mette misset sit planlagte fly fra Paris til New York. Denne situation har skabt betydelig besvær for Mette, da hun nu er nødsaget til at anskaffe en ny flybillet og går glip af en dag på hendes ferie.

Målsætning

Overordnet set, så er hensigten med kompensation at assistere et individ, en forretning eller organisation i at komme over tab eller beskadigelse, og genetablere dem til en status tæt på den, de befandt sig i før den uheldige hændelse indtraf.

Hvad er satserne for lønkompensation?

For dine ansatte, der er klassificeret som funktionærer, kan kompensationen udgøre 75% af de totale lønomkostninger. Dog er den øvre grænse sat til 30.000 kr. månedligt pr. medarbejder på fuld tid.

For de medarbejdere, der ikke har status som funktionær, udgør kompensationsbeløbet 90% af de totale lønudgifter. Også her er det maksimale beløb, du kan modtage, 30.000 kr. hver måned for hver fuldtidsansat.

Kompensation er også tilgængelig for dem, der ikke arbejder fuldtid. Det betyder, at for medarbejdere, der arbejder færre end 37 timer ugentligt, justeres beløbsgrænsen. For en medarbejder, der arbejder eksempelvis 20 timer hver uge, ville kompensationen beløbe sig til 16.000 kr. for denne medarbejder.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvilke betingelser gælder for lønkompensation?

For at kvalificere sig til lønkompensation skal din virksomhed opfylde nedenstående betingelser:

 • Din virksomhed skal overveje en afskedigelse af enten minimum 30% af deres medarbejdere.
 • Eller overvejer at sige farvel til mere end 50 medarbejdere.

Der er dog situationer, hvor du ikke er berettiget til at ansøge om lønkompensation:

 • Hvis du vælger at hjemsende medarbejdere uden løn.
 • Hvis lønomkostningerne allerede er dækket via andre hjælpepakker som en reaktion på corona-krisen.
 • Hvis dine ansatte ikke er blevet hjemsendt.
 • Hvis du repræsenterer en offentlig institution eller noget tilsvarende.

Hvad du bør forberede inden ansøgning

For at kunne ansøge om lønkompensation er der nødvendige informationer om dine hjemsendte medarbejdere, som du skal have tilgængelige.

For hver ansat bør du have disse data tilgængelige:

 • CPR-nummer
 • Fulde navn
 • Start- og slutdato for perioden
 • Beskæftigelseskategori (funktionær, ikke-funktionær eller elev/lærling)
 • Månedlig løn angivet i kr.
 • Dage hvor der ikke ansøges om kompensation
 • Beskæftigelsesniveau angivet i timer (37 timer eller derover betragtes som fuldtid)
 • Ansattekontrakt for nyligt ansatte

Procedure for ansøgning om lønkompensation

Når du har sikret dig, at din virksomhed lever op til de nødvendige kriterier, og du har samlet alle nødvendige oplysninger, kan du gå videre med din ansøgning:

 1. Besøg Erhvervsstyrelsens officielle portal for virksomheder.
 2. Vælg “Start”.
 3. Log på med dit Nem-ID.
 4. Indtast information om de hjemsendte medarbejdere eller vedhæft en CSV-fil.
 5. Angiv en kontaktperson for din ansøgning.
 6. Bekræft med en tro- og loveerklæring, at de afgivne oplysninger er korrekte.
 7. Afslut ved at indsende din ansøgning.

Efter din ansøgning er blevet behandlet og accepteret af Erhvervsstyrelsen, vil kompensationen blive overført til dig snarest muligt.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Det bør du være forberedt på efter lønkompensation perioden

Efter at lønkompensation perioden er afsluttet, er der nogle specifikke krav, som du skal være klar til at dokumentere:

 1. Dine medarbejderes hjemsendelse i den specificerede periode.
 2. At de pågældende medarbejdere blev ansat før d. 9. marts 2020.
 3. Såfremt du har en faglig repræsentant i virksomheden, skal denne person kunne bekræfte, at medarbejderne blev hjemsendt uden at skulle arbejde.
 4. I tilfælde af, at du ikke har en faglig repræsentant ansat, kan den relevante faglige organisation fremsætte indvendinger.

Det er stærkt anbefalet af Erhvervsstyrelsen, at du søger bistand fra en revisor under denne kontrolproces.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Kompensation

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Kompensation er en erstatning, der kan tage form af pengeudbetalinger eller andre tjenesteydelser for at dække tab eller skader. For eksempel, hvis dit fly fra København til Paris bliver forsinket, kan det resultere i, at du mister en forbindelse og skal købe en ny billet, hvilket kan gøre dig berettiget til kompensation for det besvær og tab, du har oplevet.

For funktionærer dækker kompensationen 75% af lønomkostningerne op til 30.000 kr. pr. måned for fuldtidsansatte. For ikke-funktionærer er satsen 90% op til samme beløbsgrænse. For dem, der arbejder under 37 timer om ugen, justeres beløbet; f.eks. vil en, der arbejder 20 timer ugentligt, kunne modtage op til 16.000 kr. i kompensation.

Din virksomhed kan kvalificere sig til lønkompensation, hvis den overvejer at afskedige minimum 30% af medarbejderne eller mere end 50 medarbejdere. Dog kan du ikke ansøge, hvis du hjemsender uden løn, hvis lønudgifterne er dækket af andre hjælpepakker, hvis medarbejdere ikke er hjemsendt, eller hvis du er en offentlig institution.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: