Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Købsaftale

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en købsaftale?

En købsaftale repræsenterer en initial aftale, som indgås mellem køber og sælger før realiseringen af et fast ejendomssalg. Denne aftale skal ikke alene indeholde grundlæggende betingelser som salgspris og dato for ejendomsoverdragelse, men også en omfattende række af specifikationer vedrørende den pågældende bolig. Formålet med købsaftalen er at klarlægge samtlige vilkår ned til den mindste detalje, for at undgå eventuelle forvirringer eller misforståelser i fremtiden. Det er også essentielt, at en købsaftale altid foreligger i skriftlig form.

Er købsaftale og skøde det samme?

Nej, købsaftalen og skødet er to forskellige juridiske dokumenter, som begge spiller en afgørende rolle i processen med overdragelsen af fast ejendom.

Købsaftalen er det indledende skriftlige dokument, som etableres mellem en køber og en sælger. Denne aftale omfatter alle aspekter af salget i detaljer og er grundlaget for hele ejendomshandlen. Når købsaftalen er færdigudarbejdet og underskrevet af begge involverede parter, starter den officielle overdragelsesproces. Dette leder til oprettelsen og indsendelsen af skødet til tinglysning.

Skødet fungerer som det officielle dokument til at offentligt registrere ejerskabsovergangen til den nye ejer. Det udarbejdes, underskrives og tinglyses elektronisk, og markerer den endelige overdragelse af ejendommen. Skødet indeholder kun de primære oplysninger om ejendommen og den nye ejer. For at skødet er juridisk gyldigt, skal det tinglyses.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der skal betales en tinglysningsafgift til staten på 1.850 kr. plus 0,6% af købsprisen, når et skøde skal tinglyses.

Kan man fortryde en købsaftale?

Som boligkøber har du en midlertidig ret til at fortryde inden for en periode på seks hverdage, hvilket giver dig mulighed for at ophæve aftalen mod at betale 1% af købesummen til sælger som kompensation. Denne fortrydelse skal formelt meddeles til sælgeren eller ejendomsmægleren skriftligt, før fristens udløb, og betalingen af de 1% skal også være gennemført. Betalingen skal foretages enten til sælgeren eller ejendomsmægleren.

Når det kommer til boligkøb, er det meget fordelagtigt at indføre et advokatforbehold i købsaftalen. Dette forbehold indebærer, at handlen er afhængig af en godkendelse fra advokaten. Selvom du har underskrevet købsaftalen, vil advokaten gennemgå alle dokumenterne, hvilket giver dig mulighed for at annullere købet uden omkostninger, hvis din advokat opdager forhold, der gør, at du ombestemmer dig vedrørende købet.

Hvis du derimod benytter dig af den lovbestemte fortrydelsesret, hvor du kan fortryde købet inden for seks hverdage efter sælgers underskrift på købsaftalen, skal du betale 1% af købesummen til sælger. Ved at inkludere et advokatforbehold i købsaftalen kan du spare penge, da du i dette tilfælde kun skal betale advokatens honorar, hvilket ofte er billigere end at betale 1% af købesummen ved fortrydelse.

Kan en sælger fortryde købsaftalen? Svaret er nej, med nogle få undtagelser. En sælger har ikke fortrydelsesret, hverken ved fast ejendom eller i andre situationer, når der er indgået en aftale. Sælgere bør kontakte en boligadvokat eller rådgiver for at undersøge andre muligheder i forbindelse med eventuel annullering af en købsaftale.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad indeholder købsaftalen?

Købsaftalen spiller en central rolle i processen med at sælge en bolig – den dokumenterer alle de aftalte betingelser for handlen, inklusiv pris og dato for ejendomsoverdragelse. Det er derfor essentielt, at du nøje gennemgår aftalen, helst med assistance fra en advokat, som kan vejlede dig omkring potentielle fejl, mangler eller andre mulige ubehagelige overraskelser, som kan dukke op i for eksempel ejendomsdatarapporten. Købsaftalen samler derfor alle nøgleinformationer om den aktuelle handel og inkluderer også data fra andre relaterede dokumenter, der er blevet indsamlet i løbet af bolighandelsprocessen.

Standardvilkårene for en købsaftale: 

 • Køber og sælgers navn og adresse
 • Ejendommens beliggenhed og matrikelnummer
 • Overtagelsesdag, aflevering og risikoovergang
 • Kontantpris / købesummen
 • Tilbehør og abonnementer
 • Byggeteknisk gennemgang og huseftersynsordning
 • Fortrydelsesret
 • Energimærke
 • Handelsomkostninger og vederlag
 • Refusionsopgørelse
 • Frister, berigtigelse og rådgivning
 • Parternes pengeinstitutter
 • Handlens øvrige dokumenter, f.eks. BBR-meddelelse, tilstandsrapport, ejendomsdatarapport, salgsopstillingen mv.
 • Parternes accept og underskrift
 • Særlige vilkår

Indholdet i en købsaftale kan variere betydeligt, alt afhængigt af om den er udarbejdet af en ejendomsmægler eller en advokat. For at garantere, at alle relevante aspekter er inkluderet i købsaftalen, er det en god idé at konsultere en boligadvokat.

Hvornår underskrives købsaftalen?

Det er klogt at få en boligadvokat til at gennemgå købsaftalen, før den underskrives. Herefter er det op til køber og sælger at afgøre, hvem der underskriver først, eller om de begge vælger at mødes og underskrive aftalen samtidigt. Af praktiske årsager kan det ofte være fordelagtigt at underskrive købsaftalen samtidigt. Hvis køberen underskriver først, kan købsaftalen betragtes som et købstilbud snarere end en endelig aftale. Hvis sælgeren ikke accepterer tilbuddet før acceptfristens udløb, er køberen ikke længere bundet. Køberen har også mulighed for at tilbagekalde sit tilbud inden fristens udløb, såfremt sælgeren endnu ikke har underskrevet.

Betinget købsaftale - hvad er det?

En betinget købsaftale tjener typisk som en form for sikkerhedsforanstaltning for dem, der ønsker at sælge deres nuværende bolig samtidig med, at de køber en ny. Det er en fornuftig strategi at formulere en købsaftale, der er betinget af salget af den nuværende bolig. I en sådan aftale udformes købsaftalen som normalt, men med det væsentlige forbehold, at den kun er gyldig, hvis køberen formår at sælge sin egen bolig inden for en bestemt periode (typisk 2-6 måneder). For køberen er fordelen ved en betinget købsaftale, at risikoen for at skulle betale for to boliger samtidig minimeres.

Den primære forskel mellem en almindelig købsaftale og en betinget aftale er, at den betingede kun træder i kraft, hvis køberen sælger sin nuværende bolig. Dette giver også sælgeren en fordel, da de, ved at tilbyde en betinget købsaftale med fortrinsret for køberen, stadig har mulighed for at sælge ejendommen til andre potentielle købere, der måske viser interesse i løbet af perioden.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvornår er købsaftalen bindende?

Købsaftalen bliver bindende og definitiv, når både køber og sælger har underskrevet den, og købers seks dages fortrydelsesret er udløbet. Fra dette tidspunkt er sælger forpligtet til at overdrage ejendommens nøgler til køber. Tilsvarende skal køber opfylde de aftalte betingelser og betale den aftalte pris for ejendommen, som det er specificeret i købsaftalen.

Er det påkrævet at lave en købsaftale?

Det er ikke juridisk påkrævet at udarbejde en købsaftale. I situationer, hvor en ejendomsmægler ikke er involveret, er det almindeligt, at parterne går direkte til udarbejdelsen af skødet, hvilket betyder, at købsaftaletrinnet udelades. Det er dog essentielt at sørge for, at skødet udformes som et betinget skøde, indtil alle forbehold er blevet opfyldt og købesummen enten er betalt til sælgeren eller sikret gennem en bankgaranti.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Købsaftale

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En købsaftale er en indledende skriftlig aftale mellem en køber og en sælger, fastsat før salget af fast ejendom. Den indeholder ikke kun grundlæggende betingelser som salgspris og overtagelsesdato, men også detaljerede specifikationer om boligen for at sikre klarhed og undgå misforståelser.

Ja, købsaftalen og skødet er to forskellige juridiske dokumenter i ejendomshandel. Købsaftalen er det indledende dokument, der detaljerer salgsbetingelserne, mens skødet er det officielle dokument, der registrerer ejerskabsovergangen og kræver tinglysning.

Ja, som boligkøber har du en midlertidig fortrydelsesret på seks hverdage, hvor du kan ophæve aftalen mod at betale 1% af købesummen i kompensation. Denne fortrydelse skal meddeles skriftligt før fristens udløb. En sælger har derimod ikke fortrydelsesret efter aftalens indgåelse.

En købsaftale bliver juridisk bindende, når både køber og sælger har underskrevet den, og købers seksdages fortrydelsesret er udløbet. Derefter skal sælger overdrage nøglerne, og køber skal opfylde aftalens betingelser, inklusiv betaling af købesummen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: