Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Funktionær

En funktionær betegner en person, som ofte befinder sig på kontoret eller beskæftiger sig med handelsrelaterede opgaver. Det er typen af opgaver, du varetager, der bestemmer, om du klassificeres som funktionær. Personer i denne kategori falder under funktionærloven.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en funktionær?

En funktionær er en distinkt kategori af medarbejdere, hvor specifikke regelsæt styrer dit ansættelsesforhold som funktionæransat.

Hvis du overvejer, om du passer ind i kategorien som funktionær, bør du vurdere dine arbejdsopgaver nøje. Mange i denne gruppe er beskæftiget på kontorpladser eller inden for handelssektoren.

Når du er ansat som funktionær, er du beskyttet af funktionærloven. Dette indebærer, at din arbejdsgiver er bundet af lovens regler vedrørende barsel, ferie, opsigelse og andre bestemmelser, som er fastsat i funktionærloven.

Hvem kan klassificeres som en funktionær?

Afgørelsen af, om en medarbejder er funktionær, baserer sig primært på de opgaver, vedkommende håndterer. De primære sektorer for funktionærer er handels- og kontorsegmentet, hvilket inkluderer medarbejdere indenfor salg, indkøb, kontorfunktioner og lagerhåndtering.

Yderligere kan medarbejdere med specifik teknisk eller klinisk ekspertise også være inkluderet under funktionærloven. Dette kan dreje sig om professioner som tandplejere og klinikassistenter. Derimod vil faggrupper som hjemmehjælpere, undervisere og pædagoger generelt ikke falde ind under denne kategori.

Desuden vil personale, der overvåger andre ansatte på vegne af arbejdsgiveren, også være dækket af funktionærloven. Dog er det essentielt, at de stadig følger instruktioner fra arbejdsgiveren for at opretholde deres status som funktionær. Derfor vil en direktør, som topleder, ikke være kategoriseret som en funktionær, da vedkommende ikke er bundet af samme form for instruktionspligt i ansættelsesforholdet.

For at kvalificere sig som funktionær baseret på arbejdstimer, skal en medarbejder arbejde mindst 8 timer pr. uge.

Hvad indebærer det for en medarbejder at være funktionær?

Når en medarbejder klassificeres som funktionær og dermed er beskyttet af funktionærloven, er der en række bestemmelser, som arbejdsgiveren skal overholde. Disse bestemmelser fungerer som beskyttelsesregler for medarbejderen, og det er ikke muligt at indgå aftaler, der tilsidesætter disse regler. Nogle af de centrale regler i funktionærloven inkluderer:

Opsigelse: Der er fastlagte krav til, hvor langt et opsigelsesvarsel arbejdsgiveren skal give en funktionær. Se mere om opsigelsesvarsel for funktionærer her.

Sygdom: En funktionær er berettiget til fuld løn under sygdomsperioder.

Barsel: Funktionæren har krav på halv løn fra 4 uger før og op til 14 uger efter fødslen.

Ferie: Funktionæren har retten til betalt ferie. Udover den lønnede ferie får funktionæren også 1% i ferietillæg.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvilke bestemmelser gælder for feriepenge for funktionærer?

Som funktionær er dine rettigheder til ferie ensrettet, uafhængigt af hvilken overenskomst du er underlagt. Som funktionær har du retten til betalt ferie, hvor du akkumulerer 2,08 feriedage med løn pr. måned, du har været beskæftiget som funktionær. Derudover indebærer ferieloven for funktionærer, at du også er berettiget til et ferietillæg på 1% oveni din løn. Dette tillæg udregnes på baggrund af alle lønkomponenter, der er skattepligtige, dog undtaget løn udbetalt under ferie og ferietillæg fra tidligere ferieår.

Hvad siger reglerne om afspadsering for funktionærer?

Når det kommer til afspadsering, findes der ikke universelle regler for funktionærer. Dette er typisk en aftale, der indgås mellem dig og din arbejdsgiver. Hvis der eksisterer specifikke aftaler vedrørende afspadsering, skal disse være inkluderet i din ansættelseskontrakt. For nogle funktionærer betragtes overarbejde som en del af deres løn, hvilket betyder, at de ikke kan afspadsere. Mange overenskomster inkluderer dog bestemmelser om afspadsering ved overarbejde.

For eksempel, under Industriens Overenskomst, findes der regler for afspadsering for funktionærer. Hvis du er under denne overenskomst, har du ret til afspadsering ved bestemte former for overarbejde. Dette kan inkludere situationer, hvor du arbejder mere end otte timer over en fire-ugers periode eller i tilfælde af regelmæssigt overarbejde.

Hvad siger barselsloven om funktionærers rettigheder?

Hvis du er ansat som funktionær og forventer at gå på barsel snart, så er det godt at kende til reglerne i barselsloven for funktionærer:

Som funktionær er du berettiget til at modtage halv løn fire uger før den forventede fødsel, selvom du allerede er startet på din barselsorlov og derfor ikke er aktiv på arbejdspladsen.

Efter fødslen har du ret til halv løn fra din arbejdsgiver i de næste 14 uger.

Er du far, har du også retten til 14 dages forældreorlov.

Ansættelseskontrakt ved påbegyndelse af arbejde

Uanset om du starter i en stilling som funktionær eller ej, er det essentielt at have en klar og konkret ansættelseskontrakt. En sådan kontrakt sikrer dine rettigheder og forpligtelser i relation til arbejdsgiveren. 

Hvad siger reglerne om løn under sygdom?

Som funktionær er du ikke automatisk tildelt en specifik lønsats. Men der findes visse bestemmelser vedrørende løn under sygdom for funktionærer og også i situationer som løn i tilfælde af dødsfald og lignende. Man kan finde både timebaserede og månedslønnede funktionærer.

Bestemmelser om overarbejde

Som funktionær har du retten til at afslå overarbejde, hvis det meddeles med kort varsel, og du har en valid grund til at sige nej. Dette kan for eksempel være, hvis du skal afhente dine børn fra institution, før den lukker.

Hvordan står det til med pensionsordninger?

Uafhængigt af om du er ansat som funktionær eller i en anden stilling, er der ikke et generelt krav om, at din arbejdsgiver skal bidrage til en pensionsordning for dig. Dette gælder, medmindre det er specificeret i din ansættelseskontrakt, eller du er underlagt en overenskomst, der bestemmer det. Aftaler om funktionærpension skal typisk forhandles med din arbejdsgiver.

Hvad indebærer en fritvalgskonto for funktionærer?

Hvis du er i en stilling som funktionær ved en arbejdsplads, der følger en overenskomst, er du typisk omfattet af den ordning, der kendes som fritvalgskonto. Dette koncept betyder, at en bestemt procentdel af din indtjening bliver allokeret til denne konto. Herefter har du muligheden for selv at beslutte, hvordan disse midler skal anvendes, om det så er til ekstra feriedage, pensionsbidrag eller seniorordninger.

Hvilken overenskomst du er under som funktionær, vil påvirke vilkårene for din fritvalgskonto. Dens specifikke betingelser vil variere afhængig af den pågældende overenskomst.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvilke typer overenskomster findes der?

Som funktionær kan du være omfattet af en overenskomst, men det er ikke en nødvendighed. Der er forskellige overenskomster tilgængelige, heriblandt industriens overenskomst specifikt for funktionærer. Den specifikke overenskomst, du er under, vil præcisere vilkårene for din beskæftigelse.

Funktionærer i Danmark

I Danmark er funktionærers rettigheder forankret i Funktionærloven fra 1938. Denne lov giver garantier omkring løn under sygdom, bestemmelser vedrørende opsigelse, kompensation ved opsigelse, beskyttelse mod uretfærdige behandlinger på arbejdspladsen, rettigheder ved barsel, ret til organisering og forhandling og mange andre fordele. Som funktionær kan du regne med de beskyttelser, som loven tilbyder, og du vil aldrig blive stillet ringere, end hvad loven dikterer. Tværtimod kan dine vilkår kun forbedres i forhold til det, loven foreskriver.

I Danmark er der fagforeninger, der arbejder for at beskytte deres medlemmers rettigheder, særligt inden for specifikke brancher eller faglige områder, hvor de har særlig ekspertise. Der er mange sådanne foreninger, og nogle af dem repræsenterer netop funktionærer. Et eksempel herpå er Frie Funktionærer, som repræsenterer professioner som marketing, regnskab, HR og administration. Denne fagforening fremhæver individuel frihed i arbejdslivet og tilbyder blandt andet juridisk rådgivning og mægling i konfliktsituationer. Yderligere findes der generelle fagforeninger, som accepterer medlemmer fra alle brancher. Et eksempel herpå er HK, som tager sig af funktionærer fra felter som IT, kontorarbejde, kommunikation og laboratoriearbejde. HK fokuserer på at forbedre arbejdsforhold gennem overenskomstforhandlinger, og beskæftiger sig med emner som løn, ferie og barselsrettigheder for deres medlemmer, herunder funktionærer.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Funktionær

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Man betragtes som funktionær, hvis ens arbejdsopgaver falder inden for funktionærens domæne, man arbejder under en overordnet, og man arbejder minimum 8 timer ugentligt.

Din ansættelsesvarighed afgør dette. Opsigelsesvarslet kan variere fra en enkelt måned op til et halvt år.

En funktionær beskæftiger sig ofte med kontoropgaver eller opgaver relateret til handel.

Absolut, en funktionær kan modtage betaling baseret på de arbejdede timer. Dette er ud over muligheden for fastansættelse.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: