Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Skat i en enkeltmandsvirksomhed: Din Komplette Guide

Når du starter som selvstændig, kan skat og regnskab godt virke overvældende. Især hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, hvor alt ansvar ligger på dig som enkeltperson. Men frygt ikke! Med den rette viden og forståelse kan du træffe informerede beslutninger, der både gavner din virksomhed og din personlige økonomi.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

At forstå skat i forbindelse med en enkeltmandsvirksomhed er ikke kun en nødvendighed – det kan også være din billet til en mere fordelagtig økonomisk position. Ved at kende dine skatteforpligtelser, muligheder og rettigheder, er du bedre rustet til at udnytte de fordele, som skattesystemet tilbyder.

I dette blogindlæg dykker vi ned i verdenen af enkeltmandsvirksomheder og skat, og giver dig de værktøjer og den viden, du skal bruge for at navigere sikkert og effektivt. Uanset om du allerede har en enkeltmandsvirksomhed, eller overvejer at starte en, vil denne guide give dig klarhed over skatteaspekterne ved at drive virksomhed i denne form.

Grundlæggende om enkeltmandsvirksomheder og skat

En enkeltmandsvirksomhed er en af de mest basale virksomhedsformer i Danmark. Som navnet antyder, er det en virksomhedsform, hvor der kun er én ejer, og denne ejer har det fulde ansvar for virksomhedens forpligtelser, inklusive skattebetaling.

I modsætning til selskabsformer som ApS eller A/S, hvor virksomheden er en separat juridisk enhed, er en enkeltmandsvirksomhed ikke adskilt fra ejeren. Det betyder, at ejerens private og forretningsmæssige økonomi er sammenkoblet. Derfor er det af yderste vigtighed at have en dyb forståelse for, hvordan skatten fungerer i denne sammenhæng.

Hovedelementerne ved skat i en enkeltmandsvirksomhed omfatter:

  • Personlig indkomstskat: Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed betaler du skat af virksomhedens overskud som din personlige indkomst. Dette overskud kan påvirkes af forskellige fradrag, som du har ret til som virksomhedsejer.
  • Moms og afgifter: Afhængigt af din virksomhedstype og omsætning kan der være krav om momsregistrering og afregning. Dette er en central del af skatteforpligtelserne for mange enkeltmandsvirksomheder.
  • Forskudsskat: Baseret på dine forventede indtægter, kan du blive bedt om at betale skat på forhånd. Dette kan justeres løbende, afhængigt af virkelige indtægter og udgifter.

Forskellen mellem A-skat og B-skat i en enkeltmandsvirksomhed

For mange er skat et komplekst område, og begreberne A-skat og B-skat kan ofte være forvirrende, Men forståelse af disse to begreber er afgørende for korrekt skattehåndtering i en enkeltmandsvirksomhed.

Hvad er A-skat?

A-skat er den skat, de fleste kender. Den betales af din primære indtægt, som for eksempel kan være fra et traditionelt lønmodtagerjob. Skatteprocenten er individuel og afhænger af ens indkomst, samt andre personlige fradrag og omkostninger.

Denne skat håndteres normalt af din arbejdsgiver, der fratrækker det relevante beløb fra din løn og sender det direkte til Skattestyrelsen på dine vegne.

Hvad er B-skat?

B-skat er skat der betales af dem, der har sekundære indtægtskilder, som for eksempel indtægter fra en enkeltmandsvirksomhed. Hvis du driver en enkeltmandsvirksomhed, vil du typisk skulle betale B-skat baseret på virksomhedens overskud.

Modsat A-skat, er det op til den enkelte at sørge for at beregne og betale den korrekte mængde B-skat til Skattestyrelsen.

Hvordan påvirker det min enkeltmandsvirksomhed?

At kende forskellen mellem A- og B-skat kan hjælpe dig med at planlægge og administrere din skattebyrde, mere effektivt. B-skat kan justeres baseret på forventede indtægter og udgifter, hvilket giver dig fleksibilitet til at justere, hvis dine forventninger ændrer sig gennem året.

Forståelse af, hvornår og hvordan man betaler B-skat, kan også forhindre dig i at blive ramt af en uventet skatteregning.

At skelne mellem disse to former for skat og forstå deres indflydelse på din enkeltmandsvirksomhed er afgørende for at sikre, at du overholder alle skattemæssige forpligtelser og optimerer din virksomheds økonomiske potentiale.

Valg af skatteordning for din enkeltmandsvirksomhed

At vælge den rette skatteordning for din enkeltmandsvirksomhed kan føles som en udfordring, men med den rette information og rådgivning kan det blive en smule nemmere. Overvej dine forretningsmæssige behov, konsulter en revisor eller skatteekspert, og træf en beslutning, der vil være fordelagtig for både dig og din virksomhed.

Virksomhedsordningen

For mange indehavere af en enkeltmandsvirksomhed er virksomhedsordningen en populær skatteordning, der kan have finansielle fordele. Men med fordele kommer også kompleksitet, så lad os belyse nogle af hovedpunkterne.

Hvad er virksomhedsordningen?

Virksomhedsordningen er en mulighed for ejere af enkeltmandsvirksomheder at blive beskattet på en anden måde end ved den almindelige personbeskatning. I stedet for at blive beskattet af hele overskuddet, kan du vælge at betale selskabsskat på 22% af det skattemæssige overskud, der spares op i virksomheden. Dette beløb vil herefter ikke blive beskattet, når det senere hæves ud som personlig indkomst.

Fordelene ved virksomhedsordningen

For nogle kan virksomhedsordningen være en fordel, hvis de ønsker at geninvestere en stor del af overskuddet tilbage i virksomheden. Beskatningen kan hermed blive lavere på kort sigt.

Dog skal man huske, at når man på et senere tidspunkt vælger at hæve fra denne opsparing, vil man blive beskattet som ved personlig indkomst.

Krav til regnskabsføring

En væsentlig udfordring ved virksomhedsordningen er kravet til mere detaljeret bogføring og regnskab. F.eks. skal egenkapitalen bogføres på bestemte konti. For mange enkeltmandsvirksomheder kan det kræve assistance fra en revisor, da den øgede kompleksitet kan være svær at navigere i, uden professionel hjælp.

Hvordan foregår betalingen?

Som nævnt sker betalingen af skatten ved denne ordning ved udfyldelse af et oplysningsskema. Tidligere var dette kendt som den udvidede selvangivelse, men uanset navnet, er det essentielt at udfylde dette korrekt for at undgå senere skattemæssige problemer.

Virksomhedsordningen kan tilbyde betydelige skattemæssige fordele, men det kræver en grundig forståelse og overvejelse for at afgøre, om det er den rette løsning for dig og din virksomhed.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kapitalafkastordningen

For mange enkeltmandsvirksomheder, der søger alternative måder at håndtere deres skat på, kan kapitalafkastordningen være et alternativt valg. Mens virksomhedsordningen fokuserer på opsparing og senere beskatning, går kapitalafkastordningen en lidt anden vej.

Hvad er kapitalafkastordningen?

Kapitalafkastordningen er en frivillig beskatningsform, der er alternativ til den almindelige skat og virksomhedsordningen. I stedet for at blive beskattet af din virksomheds fulde overskud, beskattes du kun af et “kapitalafkast”, som er baseret på din virksomheds kapital.

Fordelene ved kapitalafkastordningen

Hovedfordelen er, at skatten er baseret på kapitalen og ikke nødvendigvis på det faktiske overskud. Dette kan betyde en lavere skat, især i år hvor virksomhedens indkomst er høj, men kapitalen er lav. Desuden beskattes indkomsten som kapitalindkomst snarere end personlig indkomst. Dette kan give skattemæssige fordele, især med hensyn til AM-bidraget.

Administration og kompleksitet

Selvom kapitalafkastordningen kan ses som lettere at administrere sammenlignet med virksomhedsordningen, er der stadig specifikke regler og krav, der skal overholdes. Men et positivt aspekt ved kapitalafkastordningen er, at der ikke er de samme dybdegående krav til bogføringen, som er tilfældet med virksomhedsordningen.

Hvordan fungerer betalingen?

Ligesom med virksomhedsordningen udfyldes et oplysningsskema for at angive det forventede kapitalafkast og den deraf afledte skat. Skemaet er afgørende for at sikre korrekt betaling og undgå potentielle skattemæssige udfordringer ned ad vejen.

Ved at forstå de centrale aspekter af kapitalafkastordningen kan ejere af enkeltmandsvirksomheder tage en informeret beslutning om, hvordan de ønsker at håndtere deres skat.

Ud over disse to skatteordninger er der selvfølgelig de generelle skatteregler, som er grundlaget, hvis du ikke vælger en af de specifikke ordninger. Disse gennemgås nedenfor.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Generelle skatteregler for en enkeltmandsvirksomhed

Når man ser på skat i enkeltmandsvirksomheder, er det vigtigt at have en solid forståelse af de generelle skatteregler, der gælder. Disse regler kan variere, afhængigt af hvilken skatteordning man vælger, men der er nogle grundlæggende principper, der gælder uanset.

Beskatning af overskud

I en enkeltmandsvirksomhed beskattes du af virksomhedens overskud. Dette er forskelligt fra selskaber, hvor både selskabet og ejerne (aktionærerne) kan beskattes. Dit overskud beregnes som dine indtægter minus dine omkostninger. Fradrag kan inkludere alt fra driftsomkostninger til udgifter til reklame.

Underskud og kompensation

Hvis din virksomhed oplever et underskud, kan dette underskud trækkes fra din personlige indkomst eller din ægtefælles indkomst. Dette kan hjælpe med at nedsætte skattebyrden for det pågældende år. Det er dog vigtigt at forstå reglerne for, hvornår og hvordan man kan trække underskud fra for at undgå komplikationer.

Regler for medarbejdende ægtefælle

Der er specifikke regler for ægtefæller, der arbejder i virksomheden. I nogle tilfælde kan den medarbejdende ægtefælle anses for at være medindehaver af virksomheden. Dette kan have skattemæssige konsekvenser, og det er vigtigt at rådføre sig med en revisor eller skattekonsulent for at sikre, at man forstår og overholder disse regler.

Indberetning og betaling

Som enkeltmandsvirksomhed skal du selv tage ansvar for din skatteindberetning. Dette betyder, at du skal indberette dit forventede overskud i din forskudsopgørelse. Skat i en enkeltmandsvirksomhed kan betales løbende, enten gennem månedlige fradrag eller ved ændring af trækprocenten.

At kende til de generelle skatteregler for enkeltmandsvirksomheder giver dig ikke blot en dybere forståelse af, hvordan skat i en enkeltmandsvirksomhed fungerer, men også værktøjerne til at navigere i skattesystemet mere effektivt og undgå potentielle faldgruber.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om skat i en enkeltmandsvirksomhed

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

I modsætning til selskabsformer som ApS eller A/S, hvor virksomheden er en separat juridisk enhed, er en enkeltmandsvirksomhed ikke adskilt fra ejeren. Det betyder, at ejerens private og forretningsmæssige økonomi er sammenkoblet, og ejeren betaler skat af virksomhedens overskud som sin personlige indkomst.

De centrale elementer ved skat i en enkeltmandsvirksomhed omfatter:

 

  • Personlig indkomstskat: Du betaler skat af virksomhedens overskud som din personlige indkomst, som kan påvirkes af forskellige fradrag.

 

  • Moms og afgifter: Afhængigt af din virksomhedstype og omsætning kan der være krav om momsregistrering og afregning.

 

  • Forskudsskat: Baseret på forventede indtægter kan du blive bedt om at betale skat på forhånd, som kan justeres efter de reelle indtægter og udgifter.
A-skat: Betales af din primære indtægt, f.eks. fra et lønmodtagerjob. Dette håndteres oftest af din arbejdsgiver. B-skat: Betales af sekundære indtægtskilder, som f.eks. en enkeltmandsvirksomhed. Den enkelte er ansvarlig for at beregne og betale denne skat.

Det er en skatteordning, hvor enkeltmandsvirksomheder kan betale selskabsskat på 22% af det skattemæssige overskud, der spares op i virksomheden, i stedet for personbeskatning.

En frivillig beskatningsform, hvor skatten er baseret på virksomhedens kapital snarere end dens faktiske overskud.

Du har selv ansvar for din skatteindberetning, f.eks. ved at indberette dit forventede overskud i din forskudsopgørelse.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: